Årsmøte 19. mars

Søndag 19. mars ble menighetens årsmøte avviklet etter gudstjenesten. Flere enn vanlig deltok på årsmøtet (ca 50). Hovedfokus denne gangen var på kirkens Orgelprosjekt og Kjellerprosjektet.

Les årsrapporten for 2016 her:

Innhold  Planlegge Aktiviteter