Årsmøte 19. mars

Søndag 19. mars etter gudstjenesten inviteres det til menighetens årsmøte. På kirketorget i forbindelse med kirkekaffen etter gudstjenesten, ca. kl. 1230.

Les årsrapporten for 2016 her:

Innhold  Planlegge Aktiviteter