Årsrapport for 2016

04.03.17

Hvert år utarbeider menighetsrådet en rapport om virksomheten i menigheten. Årsrapporten for 2016 foreligger nå. Her kan du lese om alt det som skjer i kirken, sammen med kommentarer fra menighetsrådets leder, daglig leder og sokneprest. Årsrapporten legges fram til menighetens årsmøte. I år blir dette etter gudstjenesten søndag 19. mars. På årsmøtet vil det for øvrig være særlig fokus på menighetens to store byggeprosjekt dette året: Nytt orgel og ny kjeller i kirken.

Årsrappport 2016


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold  Planlegge Aktiviteter