Virksomhetsoverdragelse ved nyttår

06.12.16

Prost Berit Øksnes har skrevet en hilsen i forbindelse med at kirkens bånd til staten endres fra 1. januar 2017. Dette vil markeres i Vardåsen kirke i gudstjenesten 1. nyttårsdag og i Asker kirke søndag 8. januar for alle menighetene i prostiet.

Virksomhetsoverdragelse fra stat til kirke ved årsskiftet 2016/2017

Les prost Berit Øksnes sin artikkel.

 


Motta våre nyheter på e-post


Siste nyheter
Innhold  Planlegge Aktiviteter