Konfirmant 2017

Se konfirmantprogrammet for årets konfirmanter. Det er torsdager det gjelder - fra 1730-1930, det er noen søndager, Fasteaksjonen tirsdag 6. april fra kl. 1630 og konfirmantleiren til Risøya. Merk at denne har fått ny dato: Leiren blir i uke 31 fra mandag 31. juli til lørdag 5. august sammen med konfirmantene i Asker menighet.

Dersom endring av tidsrom for konfirmantleiren fører til problem for noen, kan konfirmantansvarlig Olaf kontaktes. Konfirmanter blir konfirmert også om de ikke har anledning til å bli med på leiren, - det går an å gjøre avtale om andre løsninger.

 

Her finner du semesteroversikten med alle datoer og liste over når foreldre er satt opp til å bidra på kjøkkenet. Send en mail til olafhuuse.haraldstad@asker.kirken.no for å melde spørsmål og eventuelle endringer.

 

Semesterplan 2017

 

I tillegg er det egne lister med oversikt over hvilken gruppe konfirmanten er med i.

Det er også en oversikt over når konfirmanten skal være ministrant i en gudstjeneste, klikk her.

Innhold  Planlegge Aktiviteter