Kirkevalg 2015

Bli med på å skape fremtidens kirke. Delta i kirkevalget!

Den norske kirke er inne i en spennende fase. Kirkeforlik og demokratireform er gjennomført. Prosessen med endrede relasjoner mellom Staten og Den norske kirke fortsetter, og parallelt med dette må også demokratiet i Den norske kirke utvikles og tilpasses en ny situasjon. Kirkevalget 2015 blir den neste store milepælen i denne utviklingen, midt i en prosess hvor kirken skal ta grunnleggende veivalg for fremtiden. Aldri før har det vært viktigere med kompetente folkevalgte råd med sterk demokratisk legitimitet og forankring hos kirkemedlemmene.

Innhold  Planlegge Aktiviteter