PUST i kirken!

Det er PUST i kirken igjen søndag 26. mars kl. 2000.Velkommen til en annerledes time i kirken!

 

Band og lovsangsteam er klare. Det er tid for å puste, synge, være stille, forbønn og sosialt fellesskap.

Vi er en gjeng unge voksne som ønsker å bidra til lovsang, forbønn og felleskap.
Tre søndager denne våren ønsker vi velkommen til PUST.
Gud puster liv i oss og leder oss til sannhet. Hva trenger du akkurat nå for å puste inn?

La oss sette av tid til å puste, synge, være stille og få forbønn.
Etterpå er det mulig å slå av en prat i kafeen.

Velkommen til PUST!

Søndag 26. mars kl. 2000. Søndag 23. april i gudstjenesten kl. 1100.

Innhold  Planlegge Aktiviteter