Diakoniutvalget

Menigheten har et diakoniutvalg som særlig skal se på tiltak av diakonal karakter i menigheten.

Bjørg Andås Ohnstad, Britt Næss-Andresen, Bjørn Ohnstad, Irene Wenaas Holte og Liv Ruud er medlemmer. Diakon Helena Resch Bjurulf er sekretær.

Det er dannet en dialoggruppe, en litteraturgruppe og nå håper vi å danne en gruppe med besøkere.

Innhold  Planlegge Aktiviteter