Ansatte

Her følger en oversikt over hvem som er ansatt i Vardåsen menighet. Hvis du vil vite mer om oss, klikk på navnet.

Ansatte i Vardåsen Kirke

Kari Sorknes, dagligleder (vikar)
E-post: ks937@kirken.no


Dag Håland, Sokneprest
E-post: dh545@kirken.no

 

Olaf Huuse Haraldstad,  Kapellan
E-post: oh253@kirken.no


Helena Resch Bjurulf: Diakon
E-post: hb799@kirken.no


Jorunn Bottolfs
, Menighetspedagog
E-post: jb223@kirken.no 


Yngvild Wattum Stuksrud, Organist 
E-post: ys598@kirken.no

 

Jon Grøsland, Ungdomsarbeider
E-post: jongrosland@gmail.com

 

Lisbeth Dagestad, sekretær

E-post: vardasen.menighet.asker@kirken.no

 

Mirjam Bottolfs Håland, Christoffer Skaaheim og Jon Andreas Bottolfs Håland: Kirketjener ved gudstjenester

 

 

 

Ansatte i Engelsrud menighetsbarnehage

Randi Holth: Styrer
E-post: randi@engelsrudbarnehage.no

Line Svee: Avdelingsleder (vikariat)

Mette Lybeck: Assistent

Beate Ringen Hvesser: Assistent

Laila Møller Ormstad: Assistent

Karoline Bragstad Velta: Assistent

Innhold  Planlegge Aktiviteter