Konfirmasjon i Vardåsen kirke


 

Velkommen som konfirmant!
På menyen under "Innhold" og "Konfirmanter" i spalten over kommer all informasjon du vil trenge om program, tidspunkter osv.

Innhold  Planlegge Aktiviteter