Barn og familier i kirken

På sidene under kan du lese mer om du ulike tilbudene for barn og familier i Vardåsen menighet. Klikk på den aktiviteten du vil vite mer om.

Aktivitetene for barn og familier er knyttet til:
-  Søndagene med søndagsskole og Supersøndager.
-  Myldredagen på tirsdagsettermiddagene.
-  Aldersbestemte trosopplæringstilbud,
-  Enkeltstående aktiviteter som speideraktivitet fra 9 år, tweensgruppe, familieleir m.m.
Les mer om de ulike aktivitetene på etterfølgende sider.

For spørsmål: ta kontakt med menighetspedagog Jorunn Bottolfs, tlf 66786101,
eller på epost:
jorunn.bottolfs@asker.kirken.no
eller "Ta kontakt" i spalten helt til høyre.

Innhold  Planlegge Aktiviteter