Lokaler

Vi har lokaler til utleie.

Utleiepriser:

Vardåsen kirke:

Kirkerommet:            kr.1500,-

Menighetssal:           kr.1500,-

Kjøkken/kirketorg     kr. 750,-

 

 

Engelsrud menighetshus:

Menighetssal: kr. 800,-

 

 

 

Ta kontakt på: vardasen.menighet@asker.kirken.no

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter