PLUSS- ungdomsarbeidet i Vardåsen menighet

Det er mange unge og voksne som er med som ledere i ungdomsmiljøet PLUSS i Vardåsen menighet. Torsdag er det ledersamlinger, ledertrening, konfirmantundervisning og samling i kirkerommet. Dersom du er interessert i å bli med på noe av dette, ta gjerne kontakt med Jon Grøsland som er ungdomsarbeider. Mail til kirken er vardasen.menighet@asker.kirken.no. Mail til Jon Grøsland er jon.grosland@gmail.com

Innhold  Planlegge Aktiviteter