Engelsrud barnehage

Barnehagen i Engelsrud menighetshus har lang tradisjon i nærmiljøet på Engelsrud. I mange år var barnehagen en korttidsbarnehage, men fra 2006 er det et heldagstilbud. Betjeningen i barnehagen har vært stabil i mange år, og det er et fint uteområde knyttet til barnehagen.

Engelsrud Barnehage eies og drives av Vardåsen menighet.
Ta direkte kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer er Randi Holt. Telefon: 66 98 86 00.

Engelsrud barnehage i Vardåsen kirke.
Innhold  Planlegge Aktiviteter