Om Vardåsen menighet

Vardåsen menighet ble utskilt fra daværende Asker menighet 1. januar 2001. Menigheten omfatter området fra Borgen via Drengsrud og Brendsrud til Engelsrud. Ca 5800 kirkemedlemmer er det i menigheten. Kirken ble bygget i perioden sept 2002 til jan 2004 og vigslet 14. mars 2004. Etter etablering av menigheten i 2001 er det gradvis bygd opp en stab knyttet til kirken. Menighetsrådet er øverste "styre" for menigheten. Hvem som jobber i Vardåsen kirke og hva som skjer i kirken håper vi at du finner mer ut av på denne nettsiden.Fra Grunnsteinsnedleggelsen 30. mars 2003.

Innhold  Planlegge Aktiviteter