Arkiv

Lav terskel

(12.04.2013) - Kanskje det hadde vært rettere å si "ingen terskel" når det gjelder Vardåsen kirke. Men i kirkens visjon er uttrykket "lav terskel" brukt. Sokneprest Dag Håland har skrevet følgende refleksjon omkring dette, gjengitt i Borgenposten som ble delt ut til alle husstander på Borgen før påske.

Vardåsen i ny bok

(13.03.2013) - IKO-forlaget bidrar med mye stoff til hjelp i kirkelig undervisning, også i forhold til samarbeid mellom kirke og skole. Den nyeste boken nå i vinter har bidrag frå Vardåsen menighet. 3 av de 9 prosjektene som presenteres i boka er blitt til i vår kirke.

Årsstatistikk 2012

(22.03.2013) - Nedenfor kan du klikke deg inn på lenken til Vardåsen menighets årsstatistikk for 2012. Det er sendt inn til SSB avd Kostra/kirke. På ssb.no/kostra/kirke kan du også finne tallene fra tidligere år.

Tårnagenthelg i febr.

(14.12.2012) - Tårnagenthelg for alle 2. og 3.-klassinger i Vardåsen kirke. Det blir 2. helg i februar La barna være Tårnagenter og løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og kirkeklokkene! Les mer nedenfor.

Ny kirkeordning?

(14.12.2012) - Menighetsråd, kirkelige ansatte og andre interesserte har i høst hatt mulighet til å komme med refleksjoner og synspunkt på hva en tenker om framtidig kirkeordning i Den norske kirke. Nedenfor kan du lese Vardåsen menighetsråd sin uttalelse, innsendt innen fristen 011212.

Visjonsdokumentet

(27.11.2012) - Vardåsen menighet har utarbeidet en ny visjon for menigheten: "Lav terskel - tydelig profil". Strategiutvalget i Vardåsen menighet har arbeidet med Visjonsdokumentet over lengre tid, og dokumentet ble godkjent i Vardåsen menighetsråd den 07.11.12. Du kan lese mer om menighetens visjon, verdier og fokusområder i Visjonsdokumentet.

Siste kafekonsert i år

(27.08.2012) - I sesongen 12/13 blir det 8 søndager der klassisk musikk står i fokus. "Klassisk på søndag" heter denne konsertserien der profesjonelle musikere spiller på gudstjenesten kl 11 og etterpå holder en 30 minutter lang kafékonsert på kirketorget. Den siste i høstens serie blir søndag. 9. desember etter gudstjenesten.

10 år siden

(23.08.2012) - 1. sept. i år er det 10 år siden første spadestikk ble satt på kirketomten, markert med en gudstjeneste i friluft denne søndagen. Dagen etter, den 2. sept. rullet gravemaskinene inn på tomten og kirkebyggingen var i gang.

Høstens brosjyrer

(17.08.2012) - Det er utarbeidet nye brosjyrer for Myldredag og aktiviteter for barn/familier, i tillegg til brosjyre om menighetens trosopplæringstilbud. Klikk deg inn på lenkene nedenfor og last gjerne ned brosjyrene.

Fra menighetsmøtet

(25.06.2012) - Det ble avholdt et menighetsmøte i Vardåsen menighet den 10.06.12. Det var 32 personer til stede på møtet.

Ikke lenger statskirke

(21.05.2012) - En historisk dag for kirken: Mandag 21. mai med den mest omfattende grunnlovsendring som har skjedd siden 1814: Den norske kirke er ikke lenger statskirke. Med tverrpolitisk enighet bestemmer Stortinget at "Den norske kirke forbliver Norges Folkekirke". Men fra nå av er ikke Kongen eller staten kirkens øverste leder. Kirken skal selv tilsette sine øverste ledere biskopene og prostene.

Orgelbursdag!

(27.04.2012) - Er du av dem som snart fyller år og ikke vet hva du ønsker deg fordi du ”har alt”? Ønsker du at musikere skal gjøre selskapet ditt litt spesielt for deg og dine gjester? Da bør du feire "orgelbursdag"!

Flere til nattverd

(02.02.2012) - Ifølge årsstatistikken for 2011 var det en økning i nattverddeltakelsen i Vardåsen kirke på 23 % i forhold til året før, fra gjennomsnittlig 52 i 2010 til 64 i fjor. I alt er det talt 3019 nattverddeltakere på 47 gudstjenester. Det er nattverd så å si hver gudstjeneste i Vardåsen kirke, bortsett fra på julaften og ved konfirmasjon.

Gode tall

(16.01.2012) - Årsskiftet gir muligheter for oppsummering også for en regnskapsansvarlig daglig leder. Eli Jordheim kan berette om positive tall på for inntektspostene i regnskapet i året som gikk. Både fast givertjeneste, inntektene fra Bruktmarkedet og ofringer til menighetens arbeid er viktige poster i tillegg til gaver og innsamlinger til spesielle formål. Se mer nedenfor.

MR-leder 2012

(09.11.2011) - Det nye Vardåsen menighetsråd hadde sitt første og konstituerende møte onsdag 9. november. Tone Hærem ble valgt til ny leder, Tom Erik Skaarnes Tonheim ny nestleder. Sammen med daglig leder og sokneprest utgjør disse arbeidsutvalget. Nils Inge Haus ble valgt til menighetsrådets representant i Asker kirkelige fellesråd for kommende 4-års periode.

Innhold  Planlegge Aktiviteter