Arkiv

Visjonsdokumentet

(27.11.2012) - Vardåsen menighet har utarbeidet en ny visjon for menigheten: "Lav terskel - tydelig profil". Strategiutvalget i Vardåsen menighet har arbeidet med Visjonsdokumentet over lengre tid, og dokumentet ble godkjent i Vardåsen menighetsråd den 07.11.12. Du kan lese mer om menighetens visjon, verdier og fokusområder i Visjonsdokumentet.

Siste kafekonsert i år

(27.08.2012) - I sesongen 12/13 blir det 8 søndager der klassisk musikk står i fokus. "Klassisk på søndag" heter denne konsertserien der profesjonelle musikere spiller på gudstjenesten kl 11 og etterpå holder en 30 minutter lang kafékonsert på kirketorget. Den siste i høstens serie blir søndag. 9. desember etter gudstjenesten.

10 år siden

(23.08.2012) - 1. sept. i år er det 10 år siden første spadestikk ble satt på kirketomten, markert med en gudstjeneste i friluft denne søndagen. Dagen etter, den 2. sept. rullet gravemaskinene inn på tomten og kirkebyggingen var i gang.

Høstens brosjyrer

(17.08.2012) - Det er utarbeidet nye brosjyrer for Myldredag og aktiviteter for barn/familier, i tillegg til brosjyre om menighetens trosopplæringstilbud. Klikk deg inn på lenkene nedenfor og last gjerne ned brosjyrene.

Fra menighetsmøtet

(25.06.2012) - Det ble avholdt et menighetsmøte i Vardåsen menighet den 10.06.12. Det var 32 personer til stede på møtet.

Ikke lenger statskirke

(21.05.2012) - En historisk dag for kirken: Mandag 21. mai med den mest omfattende grunnlovsendring som har skjedd siden 1814: Den norske kirke er ikke lenger statskirke. Med tverrpolitisk enighet bestemmer Stortinget at "Den norske kirke forbliver Norges Folkekirke". Men fra nå av er ikke Kongen eller staten kirkens øverste leder. Kirken skal selv tilsette sine øverste ledere biskopene og prostene.

Orgelbursdag!

(27.04.2012) - Er du av dem som snart fyller år og ikke vet hva du ønsker deg fordi du ”har alt”? Ønsker du at musikere skal gjøre selskapet ditt litt spesielt for deg og dine gjester? Da bør du feire "orgelbursdag"!

Flere til nattverd

(02.02.2012) - Ifølge årsstatistikken for 2011 var det en økning i nattverddeltakelsen i Vardåsen kirke på 23 % i forhold til året før, fra gjennomsnittlig 52 i 2010 til 64 i fjor. I alt er det talt 3019 nattverddeltakere på 47 gudstjenester. Det er nattverd så å si hver gudstjeneste i Vardåsen kirke, bortsett fra på julaften og ved konfirmasjon.

Gode tall

(16.01.2012) - Årsskiftet gir muligheter for oppsummering også for en regnskapsansvarlig daglig leder. Eli Jordheim kan berette om positive tall på for inntektspostene i regnskapet i året som gikk. Både fast givertjeneste, inntektene fra Bruktmarkedet og ofringer til menighetens arbeid er viktige poster i tillegg til gaver og innsamlinger til spesielle formål. Se mer nedenfor.

MR-leder 2012

(09.11.2011) - Det nye Vardåsen menighetsråd hadde sitt første og konstituerende møte onsdag 9. november. Tone Hærem ble valgt til ny leder, Tom Erik Skaarnes Tonheim ny nestleder. Sammen med daglig leder og sokneprest utgjør disse arbeidsutvalget. Nils Inge Haus ble valgt til menighetsrådets representant i Asker kirkelige fellesråd for kommende 4-års periode.

Se OIK- filmen

(28.10.2011) - Klikk deg inn på linken nedenfor og se OIK-filmen fra helga 23-24. september! Opptak og redigering ble gjort av ansatte i kirkens sentrale trosopplæringssekretariatet og er lagt ut for å gi info om Lys våken.

Ny bibeloversettelse

(19.10.2011) - Det skjedde den 19. oktober i 2011: Den nye oversettelsen av hele bibelen ble lansert og presentert. Den ble tatt i bruk i landets kirker fra 1. søndag i advent 2011, og noen endringer i teksten kommer til å merkes.

Vellykket OIK-helg

(28.09.2011) - Den siste helga i september var kirken okkupert av barn og unge i menigheten. 49 10-12-åringer i tillegg til mengere og ledere var det nær 90 som overnattet i kirken fra lørdag til søndag. Arrangementet er en del av kirkens trosopplæringstilbud.

Nytt menighetsråd

(13.09.2011) - Fintellingen etter menighetsrådsvalget i Vardåsen sokn i september 2011 ble avsluttet tirsdag 13. september, og du kan se resultatet nedenfor.

Bønnesamlinger

(31.05.2011) - Det blir nå invitert til jevnlige bønnesamlinger i kirken framover. Annenhver torsdag kl 1100 i Kirkestua. Ikke i skolenes ferier.

Innhold  Planlegge Aktiviteter