Arkiv

Fast givertjeneste

(25.10.2013) - Menighetens faste givertjeneste har eksistert i over 10 år. Det begynte i det små. Men det er fremdeles mange som ikke er med. Det er laget en folder som ligger framme på kirketorget, og vi oppfordrer deg til å ta en titt på den, dersom du ikke er blant de 20 som allerede er med i denne tjenesten.

Leve grådig eller grønt?

(14.10.2013) - Det var Grønn uke i Asker i uke 42, med en spesiell markering i Asker sentrum lørdag 19. oktober. Det var Grønn kirkedag i Vardåsen kirke søndag 13. oktober, og nedenfor kan du lese fra prekenen om å leve grådig eller grønt.

Nye medarbeidere

(13.09.2013) - Nye medarbeidere er i ferd med å komme på plass i Vardåsen kirke. Jon Grøsland er ny ungdomsarbeider fra 1. oktober, og fra samme tid er Inger Marie Flølo Hawkins sekretær. Liv Ruud er vikar for daglig leder på ubestemt tid (i 100 % fra 1. oktober), og Bjørn-Eirik Bjerkreim-Bentzen er vikarprest fram til midten av desember. Velkommen til alle sammen.

Konfirmantene 2013

(05.09.2013) - 41 konfirmanter ble 1. helga i september konfirmert i Vardåsen kirke. Navnene på konfirmantene finner du under "Konfirmantene" i spalten øverst til venstre. Vi ønsker konfirmantene med sine familier til lykke og Guds velsignelse videre!

Påmelding myldredag

(08.08.2013) - Nye myldredager høsten 2013

Årets medarbeider

(17.06.2013) - Årets medarbeider ble kåret på Sommerfesten i Vardåsen kirke 14. juni. Dette året ble det Evelyn Høy Krog som i denne uformelle kåringen fikk tittelen "Årets medarbeider". I skarp konkurranse med bl.a. Dag Jarle Vedvik og Øyvind J Linnebo.

Spennende arbeid

(07.06.2013) - Kreative kvinner er i fullt arbeid med å lage bibelske figurer til Vardåsen kirke. Lena Forsberg fra Sverige har kurs for 12 deltakere, og det fortelles,noen syr og noen får noen nye ideer. De skal bli til stor glede og inspirasjon i kirken. Vent og se.

Slutter og flytter

(28.05.2013) - Vardåsen menighets kapellan i snart 5 år, Espen Aarseth, er blitt tilsatt som sokneprest i Hjørundfjord og Storfjorden sokn i Møre bispedømme. Det betyr at han slutter hos oss tidlig i høst. Fra omtrent samme tid slutter også Kim Andreas Vedvik som sekretær/ungdomsarbeider i menigheten. Han skal bli heltidsstudent. Kim Andreas har også vært her i nær 5 år.

Lav terskel

(12.04.2013) - Kanskje det hadde vært rettere å si "ingen terskel" når det gjelder Vardåsen kirke. Men i kirkens visjon er uttrykket "lav terskel" brukt. Sokneprest Dag Håland har skrevet følgende refleksjon omkring dette, gjengitt i Borgenposten som ble delt ut til alle husstander på Borgen før påske.

Vardåsen i ny bok

(13.03.2013) - IKO-forlaget bidrar med mye stoff til hjelp i kirkelig undervisning, også i forhold til samarbeid mellom kirke og skole. Den nyeste boken nå i vinter har bidrag frå Vardåsen menighet. 3 av de 9 prosjektene som presenteres i boka er blitt til i vår kirke.

Årsstatistikk 2012

(22.03.2013) - Nedenfor kan du klikke deg inn på lenken til Vardåsen menighets årsstatistikk for 2012. Det er sendt inn til SSB avd Kostra/kirke. På ssb.no/kostra/kirke kan du også finne tallene fra tidligere år.

Tårnagenthelg i febr.

(14.12.2012) - Tårnagenthelg for alle 2. og 3.-klassinger i Vardåsen kirke. Det blir 2. helg i februar La barna være Tårnagenter og løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og kirkeklokkene! Les mer nedenfor.

Ny kirkeordning?

(14.12.2012) - Menighetsråd, kirkelige ansatte og andre interesserte har i høst hatt mulighet til å komme med refleksjoner og synspunkt på hva en tenker om framtidig kirkeordning i Den norske kirke. Nedenfor kan du lese Vardåsen menighetsråd sin uttalelse, innsendt innen fristen 011212.

Visjonsdokumentet

(27.11.2012) - Vardåsen menighet har utarbeidet en ny visjon for menigheten: "Lav terskel - tydelig profil". Strategiutvalget i Vardåsen menighet har arbeidet med Visjonsdokumentet over lengre tid, og dokumentet ble godkjent i Vardåsen menighetsråd den 07.11.12. Du kan lese mer om menighetens visjon, verdier og fokusområder i Visjonsdokumentet.

Siste kafekonsert i år

(27.08.2012) - I sesongen 12/13 blir det 8 søndager der klassisk musikk står i fokus. "Klassisk på søndag" heter denne konsertserien der profesjonelle musikere spiller på gudstjenesten kl 11 og etterpå holder en 30 minutter lang kafékonsert på kirketorget. Den siste i høstens serie blir søndag. 9. desember etter gudstjenesten.

Innhold  Planlegge Aktiviteter