Arkiv

Nye vikarer i høst

(07.09.2014) - I høst har vi behov for to vikarer. Olaf Huuse Haraldstad skal ha pappapermisjon i oktober og november. Vikarprest blir Yohannes Shanka. Vår faste sekretær Inger Marie Flølo Hawkins har ett års permisjon. Vikar i 40 % sekretærstilling er Britta Hässlich. Hun bor i Drammen og har arbeid i Strømsø kirke i 60 % stilling. Hun starter opp ved kirkekontoret tirsdag 9. september. Hjertelig velkommen til begge!

Påmelding barnekor

(21.06.2014) - Har du lyst til å synge i Vardåsen barnekor? Send en epost til yngvild.stuksrud@asker.kirken.no for påmelding og spørsmål.

Nytt fra menighetsrådet

(02.05.2014) - Protokollene fra menighetsrådets møter legges ut på nettsiden i spalten til venstre, under "Om menigheten" og "menighetsrådet". Du kan komme til denne siden ved å klikke på lenken nedenfor.

Rekordresultat

(08.04.2014) - Det ble rekordresultat under årets Fasteaksjon. Det samlede beløpet fra årets aksjon er kr 70225.-, av dette er 60406 samlet inn under bøsseinnsamlingen tirsdag 8. april om ettermiddagen. Takk til alle givere - og takk til alle aktører i Fasteaksjonen, konfirmanter, foresatte, barn og familier, m.fl.

Les om 10-årsfesten!

(16.03.2014) - Budstikka skriver om kirkefesten mandag 17. mars. Se hva de skriver om kirken på nettsiden budstikka.no.

Begeistret for kirken!

(14.03.2014) - I dag er det 10 år siden den ble vigslet. Biskop Stålsett sa i 2004 at kirken skulle være som en varde som skulle hjelpe folk til tro på Kristus. Og Oslo Gospel Choir åpnet kveldskonserten samme dag med "Oh happy day"! Les om noe av det som har skjedd i forbindelse med Vardåsen kirke. Det er grunn til mye takknemlighet når vi tenker på kirken vår.

Se årsrapporten for 2013

(13.03.2014) - Menihetens årsrapport foreligger nå. Den er tilgjengelig nedenfor her. Den er også utlagt på kirketorget. Menighetens årsmøte blir etter gudstjenesten søndag 30. mars.

Kirkeorgel kommer!

(12.12.2013) - Da er det avklart: Det blir nytt mekanisk kirkeorgel i Vardåsen kirke. Asker kirkelige fellesråd har i møte 12. desember bestemt at det skal settes av kr 750000 pr år i to år framover til å forberede prosjektet. Kanskje det er nytt orgel på plass i kirken innen en femårsperiode? - Det er en stor inspirasjon ved inngangen til feiringen av kirkens 10 års jubileum. Det vil skape mye positivt engasjement. Vi kommer tilbake med mer informasjon og planer etter hvert. Nå kan vi glede oss over "julegaven" Vardåsen kirke vil få!

Høringsuttalelse

(11.12.2013) - Vardåsen menighetsråd har valgt å lage en egen høringsuttalelse i forbindelse med Asker kommune Kommuneplan for perioden 2014-2026. Fristen var 2. desember. Her står det bl.a. om behovet for Urnelund ved Vardåsen kirke, om utbygging av kirkens underetasje og om behovet for nytt kirkeorgel. Les mer.

Ny prest tilsatt!

(07.11.2013) - Olaf Huuse Haraldstad ble i Oslo bispedømmeråds møte 4. november tilsatt som ny kapellan i Vardåsen menighet. Han er for tiden prestevikar i Svelvik, men han er klar til å begynne i Vardåsen menighet 2. januar.

Fast givertjeneste

(25.10.2013) - Menighetens faste givertjeneste har eksistert i over 10 år. Det begynte i det små. Men det er fremdeles mange som ikke er med. Det er laget en folder som ligger framme på kirketorget, og vi oppfordrer deg til å ta en titt på den, dersom du ikke er blant de 20 som allerede er med i denne tjenesten.

Leve grådig eller grønt?

(14.10.2013) - Det var Grønn uke i Asker i uke 42, med en spesiell markering i Asker sentrum lørdag 19. oktober. Det var Grønn kirkedag i Vardåsen kirke søndag 13. oktober, og nedenfor kan du lese fra prekenen om å leve grådig eller grønt.

Nye medarbeidere

(13.09.2013) - Nye medarbeidere er i ferd med å komme på plass i Vardåsen kirke. Jon Grøsland er ny ungdomsarbeider fra 1. oktober, og fra samme tid er Inger Marie Flølo Hawkins sekretær. Liv Ruud er vikar for daglig leder på ubestemt tid (i 100 % fra 1. oktober), og Bjørn-Eirik Bjerkreim-Bentzen er vikarprest fram til midten av desember. Velkommen til alle sammen.

Konfirmantene 2013

(05.09.2013) - 41 konfirmanter ble 1. helga i september konfirmert i Vardåsen kirke. Navnene på konfirmantene finner du under "Konfirmantene" i spalten øverst til venstre. Vi ønsker konfirmantene med sine familier til lykke og Guds velsignelse videre!

Påmelding myldredag

(08.08.2013) - Nye myldredager høsten 2013

Innhold  Planlegge Aktiviteter