Arkiv

Nytt om misjonsprosjektet

(31.03.2017) - Vi har fått oversendt rapport med bilder fra Nepal. Kristin og Erik Bøhler arbeider ved sykehuset i Okhaldhunga. Den 14 mars var det stor markering av åpningen av nybygget ved sykehuset, med den norske ambassadøren i Nepal til stede, sammen med to representanter fra parlamentet i landet. Les mer nedenfor om det som rapporteres fra Nepal:

Nytt menighetsblad - påskenummer

(31.03.2017) - Nytt nummer av infobladet fra kirken er under utdeling igjen. Det legges ut i postkasser til alle husstander av 25 frivillige medarbeidere. Dersom du ikke får det i postkassen kan du lese det her, trykk inn på lenken under.

Årsrapport for 2016

(04.03.2017) - Hvert år utarbeider menighetsrådet en rapport om virksomheten i menigheten. Årsrapporten for 2016 foreligger nå. Her kan du lese om alt det som skjer i kirken, sammen med kommentarer fra menighetsrådets leder, daglig leder og sokneprest. Årsrapporten legges fram til menighetens årsmøte. I år blir dette etter gudstjenesten søndag 19. mars. På årsmøtet vil det for øvrig være særlig fokus på menighetens to store byggeprosjekt dette året: Nytt orgel og ny kjeller i kirken.

Virksomhetsoverdragelse ved nyttår

(06.12.2016) - Prost Berit Øksnes har skrevet en hilsen i forbindelse med at kirkens bånd til staten endres fra 1. januar 2017. Dette vil markeres i Vardåsen kirke i gudstjenesten 1. nyttårsdag og i Asker kirke søndag 8. januar for alle menighetene i prostiet.

Nytt menighetsblad

(30.11.2016) - Et nytt infoblad fra kirken deles ut i slutten av november. Dersom du ikke får det hjem i postkassen, kan du lese det her. Klikk deg inn på lenken nedenfor.

Bruktmarked med tilbud i desember

(30.11.2016) - Siste åpningsdag på kirkens Bruktmarked dette året blir tirsdag 13. desember. De to første tirsdagene i desember er det åpent kl. 17-20. I desember er så å si alle varer nedsatt med 50 %. Kom og se, kom og kjøp! Også mange varer med "juleting" nå i desember.

Adventskonsert søndag kl 18

(24.11.2016) - Tradisjonen tro inviterer vi til adventskonsert 1. søndag i advent.

Vivaldis Gloria 13. nov kl 19

(08.11.2016) - Velkommen til høstens musikalske storsatsning Vardåsen kirke! Vardåsen Vox Cordis, Hukenbekken mannskor med musikere fremfører Vivaldis vakre Gloria! To av landets ledende sopraner, Birgitte Christensen og Ingebjørg Kosmo, er kveldens solister.

Kafekonsert 13. nov kl 12.30

(08.11.2016) - Velkommen til kafekonsert søndag 13. november med Gudrun Skretting og Arve Moen Bergset. Denne gang blir det bokkafe!

Snart i mål

(28.10.2016) - Vi nærmer oss målet i orgelprosjektet. I disse dager blir det avgjort hvem som skal bygge det nye orgelet i kirken. Innsamlingsaksjonen pågår fremdeles. Så langt er det samlet inn kr. 828183.-. I alt skal det samles inn kr. 917000.-. Vi nærmer oss målet. Hele beløpet skal være samlet inn før orgelet tas i bruk. Et imponerende bidrag fra mange i løpet av de 8-9 årene innsamlingen har pågått. Bare i 2016 er det samlet inn over kr. 150000.-. Vi mangler 88000.

Lys våken! 22.-23.10

(11.10.2016) - Lys våken 22.-23. oktober! I Vardåsen kirke er det i år 11. gang vi har Lys Våken - OIK – overnatting i kirken.

Kafekonsert 16. oktober

(10.10.2016) - Søndag 16.10. kl 12.30 er det klart for sesongens første kafekonsert. Vi får denne dagen besøk av Germaine Bouts Hexeberg på fløyte og Peter Hamers som spiller gitar.

Mange vil bygge orgel

(22.09.2016) - Det er levert inn i alt 6 anbud på bygging av det nye orgelet i Vardåsen kirke. Anbudet var lyst ut i vår med frist 25. august. Nå er det orgelkonsulent og kantor som skal vurdere og prioritere blant anbudene. Det er lagt opp en fremdriftsplan for prosessen videre, og alle ting tyder på at et nytt orgel vil være på plass i kirken i god tid før kirkens 15-års jubileum i mars 2019. Kanskje det står ferdig til advent i 2018?

Nytt infoblad

(01.09.2016) - Høstens infoblad er på vei til postkassene og alle husstander i soknet i disse dager. Les om dåp og dåpsfestival, om hvorfor kirkeklokkene ringer, om årets frivillige, og oversikt over det som skjer utover høsten. Klikk på lenken nedenfor, så får du opp bladet i PDF-format.

Nær 10 mill. til utbygging av kjelleren

(19.02.2016) - Vi har svært gode nyheter å fortelle om underetasjen i kirken. Asker kommune har i sitt investeringsbudsjett satt av kr. 9.6 mill. til utbygging og innredning av kjelleren. Vi har hatt som mål i mange år at kjelleren skal få golv og rom til kirkens og nærmiljøets mangfoldige aktiviteter og tilbud. Dette blir spennende. Nå kan vi gå i gang med konkret planlegging. Noen formelle forhold skal avklares i løpet av våren og legge til rette for oppstart av utbyggingen forhåpentligvis i løpet av et års tid. Vi ønsker en grundig planlegging og forberedelse av dette med bred involvering fra kirkens nærmiljø. Det er mange slags ønsker og behov når vi nå skal gå til konkretisering av hva kjelleren skal inneholde.

Innhold  Planlegge Aktiviteter